Archive for Czerwiec 1st 2015

 22.05.2015r. odbył się Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa w Janowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Kwidzynie. W Przeglądzie uczestniczyli soliści i zespoły w trzech kategoriach wiekowych : przedszkole, zerówka, klasy I-III reprezentując następujące placówki oświatowe :

Przedszkolew Korzeniewie

Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” Mareza

Oddział Przedszkolny w Janowie

Szkoła Podstawowaw Tychnowach

Szkoła Podstawowa w Korzeniewie

Szkoła Podstawowa w Rakowcu

Szkoła Podstawowa w Janowie