Archive for Marzec 1st 2016

 Uczniowie II etapu edukacyjnego uczestniczyli w warsztatach z zakresu pierwszej pomocy prowadzone przez ratownika medycznego. Celem zajęć było podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się wielu ważnych informacji, a pod czujnym okiem ratownika medycznego nabywali i trenowali umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Z tak wyposażonymi w wiedzę i umiejętności uczniami czujemy się bezpieczni !