Archive for Kwiecień 10th 2016

W kwietniu br. uczniowie klas V i VI uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicelem Straży Granicznej z Elbląga  – chor. szt. SG panią Lidią Osik, która opowiedziała uczniom o głównych zadaniach i specyfice pracy swojej placówki.

Uczniowie klasy V uczestniczyli w autorskim programie „Orientuj się!”, który miał na celu przygotować dzieci do bezpiecznych wędrówek w terenach leśnych. Z kolei uczniowie klasy VI poszerzyli i uporządkowali wiedzę dot. zagrożeń związanych ze środkami uzależniającymi.